Bon dia,

Us reenviem informació sobre les noves mesures anti-covid que han entrat en vigor:

En referència a la pràctica esportiva, des del dia d’avui i fins el proper 11 de gener,  les principals novetats que trobareu són:

La mobilitat queda limitada a l’àmbit comarcal durant tota la setmana, amb les excepcions següents:

  • Compliment d’obligacions professionals, legals o institucionals. Queda inclosa en aquesta excepció la representació d’entitats esportives per l’assistència a actes de votació.
  • Assistència a competicions estatals, internacionals o professionals. 

La pràctica esportiva de caràcter col·lectiu en espais tancats ha de realitzar-se fent ús de mascareta. No tenen la consideració d’esports grupals els practicats en format un-contra-un o per parelles. 

La resta de condicionants que afecten al desenvolupament de la pràctica esportiva, no han estat modificats.

Tanmateix, això s’informa atès el tenor literal del previst a la resolució adjunta, sens perjudici de les posteriors interpretacions que l’administració esportiva pugui emetre.