Breaking news
  1. Link Ianseo para ver Inscritos al XXIX Trofeo Ciutat de Lleida 2022
  2. XXIX TROFEU CIUTAT DE LLEIDA SERIE FITA 1440-I MEMORIAL ALFRED PIÑOL ROMA
  3. XVIIIè CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROUND900-IXè MEMORIAL JORDI ADELL
  4. XLIII Trofeo “VIRGEN DEL PILAR” (Homologado WA) XVIII Trofeo “Grupo IBERCAJA – Ciudad de Zaragoza”
  5. Campeonato de España Iberdrola al Aire Libre

Reglament intern del club

REGLAMENT INTERN

Per tal que tots els SOCIS puguem gaudir al màxim del tir amb arc en les nostres instal·lacions, es fa precís observar i dur a terme totes les recomanacions de conducta que s’exposen a continuació:

[toggle_container keep_open=”false” initial_open=”1″]

[toggle title=”CONDICIÒ DE SOCI“]

1- Tota persona es considerarà SOCI del CLUB TIR AMB ARC PARDINYES quan, una vegada hagi estat acceptada la sol·licitud d’admissió per la Junta Directiva, i estigui al corrent de pagament de les quotes establertes pel Club.

2- Per a poder utilitzar les instal·lacions, i segons la Llei vigent, haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència d’arquer, emesa per la Federació Catalana de Tir amb Arc, o per la Real Federación Española de Tiro con Arco, en la qual s’indica expressament que pot utilitzar les instal·lacions de Club on pertany, i que li empara una assegurança de responsabilitat civil i una altra assegurança a la Mútua Esportiva.

3- La Junta Directiva, en qualsevol moment, podrà donar de baixa un Soci, si aquest, reiteradament, incompleix aquest reglament intern, o manté una conducta que pugui malmetre la serietat i el bon nom del CLUB TIR AMB ARC PARDINYES, o de qualsevol dels seus Socis.

[/toggle]

[toggle title=”DRETS DELS SOCIS“]1- El SOCI, GAUDIRÁ DE QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ DEL Club, tot respectant els horaris i les condicions que hagin estat establertes.

2- El SOCI experimentat, podrà utilitzar qualsevol tipus de material del Club (arcs, fletxes, buiracs, diteres, protectors de braç, dianes i suports), de forma que, al criteri més raonable, no pugui atemptar contra les més elementals normes de seguretat, tant de les instal·lacions, com de les persones i propietats que hi puguin haver.

3- El SOCI no experimentat, o els qui estiguin fent cursets d’iniciació, podran utilitzar el material adient, sempre que hi hagi un Monitor del Club homologat que els dirigeixi i supervisi durant tot el temps que hi siguin a l’instal·lació.

4- Els menors d’edat hauran d’estar sempre sota la direcció i supervisió dels pares o d’un Monitor homologat del Club, que vetllaran les seves accions.

5- El SOCI té dret a exigir que les instal·lacions estiguin sempre a punt, (ben organitzades, netes i accessibles), i a que el material existent estigui sempre en bon estat d’us. Qualsevol contratemps haurà de ser comunicat, al més aviat possible, a un membre de la Junta Directiva del Club.

6- El SOCI, té dret a saber les adreces i telèfons dels membres de la Junta Directiva, i a estar informat de totes les qüestions que afectin al Club (calendari de competicions, horaris, esdeveniments, etc.)

7- El SOCI té dret a saber els telèfons de contacte per a: Emergències, ambulància, policia, responsable de d’instal·lació, monitor, hospital, i CAP (Centre d’Atenció Primària).[/toggle]

[toggle title=”OBLIGACIONS DEL SOCI: SEGURETAT“]
Hem de vetllar per que, al nostre Club, la seguretat sigui absoluta. Es una qüestió prioritària.
1- A l’utilitzar el camp de tir, tots els arquers han d’estar sobre la línia durant el tir, i retrocedir fins a la línia d’espera quan hagin acabat. Una línia de tir fa l’espai de tir més segur.

2- La fletxa haurà de posar-se en la corda només quan els arquers ja es troben a la línia de tir i s’ha donat el senyal de que el camp està lliure. No es pot obrir l’arc quan hi ha persones per davant de la línia de tir, o darrera dels blancs.

3- Els arquers només poden obrir el seu arc en la línia de tir. No ho hauran de fer amb la mà de l’arc més alt que la de corda, ni diagonalment (cap a un blanc que no estigui just davant). Està prohibit apuntar directament a una persona, tant amb una fletxa posada com sense fletxa. El fer-ho és considerat una falta molt greu, i en cas de repetir-se, pot ocasionar la baixa immediata com a Sòcia.

4- Arcs i fletxes han de ser tractats amb compte a la línia de tir per tal d’evitar accident o lesió d’altres arquers. Qualsevol contacte inesperat amb un arquer que estigui en plena tensió, tibant una fletxa, pot portar-lo a fer un tir dolent que pot resultar en un accident.

5- Els arquers no han de tibar l’arc de cap manera que interfereixi amb altres arquers que estiguin tirant al seu costat. S’aconsella mantenir l’arc vertical ja que qualsevol inclinació pot molestar els altres arquers.

6- Al disposar d’un buirac, l’arquer no haurà de portar les fletxes a les mans. S’han d’evitar els “duels” a espasa, llançament de fletxes amb la mà, etc. Això fa que la seguretat estigui en perill i cal evitar-ho.

7- Si hi ha més d’un arquer en línia de tir, cal que una persona esdevingui el director de tir, per unificar el temps de tir i la recollida de les fletxes.

8- Controlar l’espai entre els arquers per a evitar que es pugin tocar en un moment determinat.

9- Controlar periòdicament l’estat adequat del equip de tir.

10- Si un arc o una fletxa cau davant de la línia de tir, l’arquer haurà d’esperar fins que tots els altres arquers hagin acabat els seus tirs.

11- Al retirar les fletxes del blanc, s’ha de vetllar que ningú estigui directament darrera de la persona que les estira. S’ha d’evitar també inclinar-se davant del blanc, i córrer cap els blancs. Pot ser perillós si hi ha fletxes clavades tant al terra o al mateix suport de la diana. Es poden clavar en alguna part del cos.

12- En cas de perdre fletxes al darrera del blanc, assegurar que un membre del grup es quedi dret davant del blanc, mentre els altres busquen les fletxes. Si no hi ha prou persones, caldrà col·locar un arc davant el blanc.

[/toggle]

[toggle title=”OBLIGACIONS DELS SOCIS: ROBA“]1- Evitar la roba voluminosa, descordada o solta a la zona de les espatlles, pit o braços. (la corda por enganxar-se)

2- La roba ha de ser cenyida. La roba ampla s’haurà de subjectar.

3- Vetllar les joies, rellotges, braçalets, collars, etc., per que poden enganxar la corda.

4- Portar calçat estable, preferentment esportiu, i amb soles planes per tirar. Es prohibit anar descalç.

5- En tota competició oficial a les instal·lacions del Club o fora, l’arquer anirà degudament vestit, segons la uniformitat establerta per el Club.

[/toggle]

[toggle title=”OBLIGACIONS DELS SOCIS: BONES MANERES“]1- No parlar ni cridar a la línia de tir, ni distreure els arquers durant els tirs.

2- No fer comentaris poc amables o denigrants sobre el propi tir per que poden molestar o distreure a algú.

3- No tocar mai l’equip dels altres arquers sense permís.

4- Deixar les fletxes del altres arquers al blanc quan recupera les pròpies, excepte si ens ho demanen.

5- Ser sincers en prendre la puntuació: sempre ser justos.

6- Sobre tot, ser bon esportistes.

7- Cal col·laborar amb els altres Socis del Club quan es disposin a efectuar el muntatge i desmuntatge de les dianes i suports de tir. Entre tots facilitarem les tasques.

8- Oferir-se per ajudar en algunes tasques, com per exemple portar els blancs, posar els papers de diana, els claus, etc.

9- No consumir alcohol al camp. Ningú sota els efectes de l’alcohol pot tenir permís per tirar.

10- No es permet fumar a la zona d’atletes. Els fumadors han de respectar les zones habilitades.

11- Quan s’acabi la sessió, s’haurà de deixar la instal·lació igual com la ha trobat. Si ha utilitzat algun tipus de material, l’haurà de deixar al seu lloc.

12- Respectar tant les persones com les instal·lacions. No insultar ni ofendre ningú.

13- No deixar brutícia. Recollir les deixalles i dipositar-les als cubells habilitats al efecte.

14- Cuidar el material i les instal·lacions com si fos propi.

15- Cuidem el Club. El farem més gran.
[/toggle]

[/toggle_container]