Breaking news
  1. FORMAT DE LES TIRADES DE TIR DE CAMP – TEMPORADA 2021 –
  2. FORMAT DE LES TIRADES DE TIR DE BOSC 3D i 2D TEMPORADA 2020-2021
  3. I CURSO ONLINE DE RECICLAJE DE JUECES NACIONALES
  4. Comunicat OBERTURA d’instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure a partir 23/11/20
  5. FORMAT COMPETICIONS AIRE LLIURE TEMPORADA 2021

Junta directiva

[one_third first]

Presidente: Josep Brocal Mañas
Presidente:
Josep Brocal Mañas

[/one_third]

[one_third]

Vicepresident: Miguel Robles
Presidente de Honor:
Miguel Robles

[/one_third]

[one_third first]

Vocalíes: Alicia Forner
Vicepresidenta:
Alicia Forner

[/one_third]

[one_third]

Secretari: Alfred Piñol
Secretario:
Alfred Piñol

[/one_third]

[one_third]

ALBA CARRASQUER
Tesorera:
Alba Carrasquer

[/one_third]

[one_third first]

Vocales: Aureliano Guil Muñoz
Vocales:
Aureliano Guil Muñoz

[/one_third]

[one_third]

Vocales: Jose Gomez Gutierrez
Vocales:
Jose Gomez Gutierrez

[/one_third]

[one_third]

Vocalies: Rafael Lijarcio
Vocales:
Rafael Lijarcio

[/one_third]

[one_third first]

Vocales: Isa Mora
Vocales:
Isa Mora

[/one_third]

[one_third]

Vocalíes: Vicky Bifet
Vocales:
Vicky Bifet

[/one_third]

[one_third]

SERGIO
Vocales:
Sergio Pastor

[/one_third]

[one_third first]

DAVID
Vocales:
David Ruestes

[/one_third]

[one_third first]