Breaking news
  1. 2a TIRADA DE LLIGA CATALANA DE SALA (2021-2022) 2n TORNEIG D’HIVERN 2021-2022,13 i 14 de Novembre de 2021
  2. Rankings provisionales absoluto y junior de aire libre 2020-2021
  3. FORMACIÓ I CONVOCATÒRIA – JUTGES RFETA
  4. FORMACIÓ CONTÍNUA FCTA 2021-2022
  5. 1a TIRADA DE LLIGA CATALANA DE SALA (2021-2022) 1r TORNEIG D’HIVERN 2021-2022 * 23 i 24 d’Octubre de 2021

Nota Legal

1. En virtut del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos:

CLUB TIR AMB ARC PARDINYES, amb domicili en c/ Sant Pere Claver, 5, 25005 Lleida, Número d’identificació Fiscal G-25.257.064 és titular de la pàgina www.arcpardinyes.com. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb CLUB TIR AMB ARC PARDINYES en el domicili anteriorment indicat.

2. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.arcpardinyes.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de CLUB TIR AMB ARC PARDINYES a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

3. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc https://www.arcpardinyes.com (d’ara endavant El Web) que CLUB TIR AMB ARC PARDINYES posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

4. S’autoritza la visualització, impressió i baixada parcial del contingut del Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
* Que sigui compatible amb els fins del Web.
* Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilación.
* Que cap dels continguts relacionats en el Web siguin modificats de manera alguna.
* Que cap gràfic, icona o imatge disponible en el Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

5. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

6. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES durà a terme, sempre que no concorrin causes que el facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes a aquelles tasques tendents a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

7. Tant l’accés al Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
* la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web;
* un mal funcionament del navegador.
* de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

8. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en el Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causada a l’usuari per aquest motiu.

En cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del mateix usuari, d’un client o d’un tercers susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:
* Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius de conformitat amb la normativa penal espanyola.
* Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
* Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
* Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Haurà de notificar-ho a CLUB TIR AMB ARC PARDINYES en l’adreça de correu electrònic info (arrova)arcpardinyes.com

9. La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial deL CLUB TIR AMB ARC PARDINYES donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10. Qualsevol enllaç de tercers al Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “enllaços profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats.

11. CLUB TIR AMB ARC PARDINYES i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús del Web. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, CLUB TIR AMB ARC PARDINYES i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).